Smokin Lion

9 Mile Garden, 9375 Gravois Road, Affton, MO